Dietetyk kliniczny Ewelina Becmer

Positive Therapy

ul. Puławska 491 piętro 1

02-844 Warszawa Ursynów

 

Na pacjentów zmotoryzowanych czekają miejsca parkingowe z przodu i boku budynku. Zaparkować można również przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury. Gabinet znajduje się 3 minuty pieszo od przystanków autobusowych  Bogatki oraz Łagiewnicka.

dietetyk.ewelina.becmer@gmail.com

+48 537 924 729

ADRES I DOJAZD

Regulamin:

1. Informacje ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez jednoosobową działalność gospodarczą Dietetyk Kliniczny Ewelina Becmer, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, zwany dalej Dietetyk.

b) Pacjent – każda osoba korzystająca z usług Dietetyka, która:

  • ukończyła 16 rok życia lub osoba poniżej 16 roku życia pod opieką Rodzica lub Opiekuna podczas wykonywania usług,

  • akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Dietetyka.

2. Rezerwacja konsultacji i usług

a) Umawianie konsultacji możliwe jest za pomocą platformy ZnanyLekarz, telefonicznie (+48 537924729) lub drogą mailową (dietetyk.ewelina.becmer@gmail.com).

b) Do zarezerwowania konsultacji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, telefonu i maila. Rezerwując usługę Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu jej realizacji.

3. Odwoływanie i przekładanie wizyt

a) W przypadku konieczności odwołania ustalonego spotkania przez Pacjenta istnieje możliwość przełożenia go na inny termin, pod warunkiem zachowania minimum 24-godzinnego wyprzedzenia odwołania wizyty. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, Dietetyk ma prawo nałożyć na Pacjenta opłatę w wysokości 40 zł brutto.

b) W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka z 2 dniowym wyprzedzeniem – wówczas zostanie ustalony nowy termin wizyty.

4. Akceptowalne metody płatności za usługi

a) Pacjent może wybrać następujące formy płatności online za zamówione usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

b) Usługi świadczone stacjonarnie mogą być opłacone gotówką.

5. Postanowienia końcowe

a) Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

b) Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. 

c) Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

  • zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.,

  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Pacjenta,

  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Dietetyka.

d) Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną Dietetyk Kliniczny Ewelina Becmer – podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Pacjencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

+48 537 924 729

dietetyk.ewelina.becmer@gmail.com